Czyszczenie konsoli

Usługa:

Czyszczenie konsoli

Koszt usługi:

od 30 do 70 zł

Gwarancja:

jakości

Czas naprawy:

do 1 – 3 dni

Usługa polega na pozbyciu się kurzu z układu chłodzenia (radiatory i wentylatory) wraz z konserwacją: wyczyszczenie pozostałości starych past termoprzewodzących i nałożenie nowych, wymiana termopadów na nowe, rozbiórka wentylatora i nasmarowanie łożysk (w miarę potrzeby).
Usługa ta pozytywnie wpływa na żywotność konsoli dzięki wydajniejszemu odprowadzeniu ciepła z wewnątrz obudowy.

1. Demontaż obudowy konsoli celem uzyskania pełnego dostępu do układu chłodzenia.
2. Demontaż układu chłodzenia.
3. Oczyszczenie wnętrza konsoli.
4. Demontaż, odkurzenie i oczyszczenie wentylatorów.
5. Oczyszczenie i nasmarowanie łożysk wentylatorów. (w miarę potrzeby)
6. Oczyszczenie układu chłodzenia z resztek pasty termoprzewodzącej. Usunięcie starych termopadów.
7. Oczyszczenie układów płyty głównej i ew. APU z resztek pasty termoprzewodzącej i usunięcie starych termopadów.
9. Sprawdzenie poprawności odprowadzania ciepła przez układ chłodzenia.
10. Nałożenie nowych past termoprzewodzących i montaż nowych termopadów.
11. Montaż wentylatorów i układu chłodzenia.
12. Montaż konsoli.

Testy obciążeniowe sprawdzające wydajność układu chłodzenia.

KOSZT od 30 do 70 ZŁ, CZAS NAPRAWY: ok. 1 – 3 DNI, GWARANCJA: GWARANCJA JAKOŚCI

Wykonywana usługa jest czynnością konserwacyjną, ze swojej natury nieobjętą gwarancją. Gwarancja jakości, którą Państwo otrzymują oznacza, że usługa została wykonana w sposób profesjonalny, przy użyciu materiałów najwyższej jakości.

Skontaktuj się z nami w celu wstępnego ustalenia przyczyny awarii sprzętu!